Skip to content

Najnowszy Numer

28_2014.jpg
Numer 29

Wyszukiwarka norm

  Szukaj normy
 

Współpraca merytoryczna

Metro Warszawskie
Fakty

Izby, Stowarzysznia, Związki

Click on the slide!

Najwyższa jakość gwarancją sukcesu

Plebiscyt Lwy Biznesu powstał w celu wyłonienia elity polskich przedsiębiorstw i instytucji, kt?re poprzez stałe podnoszenie standard?w osiągnęły najwyższą jakość i wysoki poziom bezpieczeństwa swoich produkt?w i usług oraz wprowadziły nowoczesne rozwiązania pro-środowiskowe

Czytaj całość…
Click on the slide!

UTZ Certified

system certyfikacji dla kawy, kakao i herbaty obejmujący produkcję rolną oraz cały łańcuch przetw?rczy, aż do końcowego produktu.

Czytaj całość…
Click on the slide!

Place zabaw

i urządzenia rekreacyjno-sportowe Problemy z bezpieczeństwem i jakością

Czytaj całość…
Click on the slide!

Pacjent w centrum uwagi

czyli wymagania jakościowe w ochronie zdrowia. Pod koniec stycznia 2014 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie ''w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej''

Czytaj całość…
Przywództwo, rola lidera w organizacji

W idealnie zarządzanym przedsiębiorstwie  ludzie angażują się w osiąganie celów, wykorzystując swoje zdolności dla dobra organizacji. W praktyce jednak to, co wydaje się oczywiste  i przejrzyste może sprawiać nieco więcej trudności. Jak w takim razie wywołać w ludziach chęć działania, jak zaangażować ich  w osiąganie zaplanowanych celów? I czy cechy inherentne lidera mają wpływ na sprawne działanie organizacji?

Czytaj całość
 
Akademia Przed-Szkolna "Skrzat", jakość potwierdzona certyfikatem

Elżbieta Przybytek – od trzydziestu lat jest nauczycielką, ma ogromne doświadczenie i jeszcze większe zamiłowanie do tego, co robi. Stworzyła Akademię Przed-Szkolną „Skrzat”, miejsce przyjazne dzieciom, w którym oprócz rodzinnej atmosfery i zabawy, zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka. Dzięki profesjonalizmowi i wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu „Skrzata” Akademia, jako jedyne przedszkole i żłobek na terenie Śląska i Zagłębia, uzyskała Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001-2008.

Czytaj całość
 
O programach dobrowolnych odejść, czyli o tym kiedy je stosować

Przeprowadzając procesy restrukturyzacji zatrudnienia pracodawcy często posiłkują się programami dobrowolnych odejść (PDO). Mówiąc o PDO należy pamiętać, że programy te są alternatywą dla zwolnień grupowych, czasem też równolegle im towarzyszą. PDO są efektem praktyki rynkowej wypracowanej przez pracodawców co oznacza, że nie zostały one uregulowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Czytaj całość
 
Etykiety energetyczne
– pomogą nam chronić środowisko i oszczędzać pieniądze

Etykiety energetyczne to element współczesnych instrumentów chroniących naturę mówiący wiele o wpływie danego produktu na środowisko naturalne. Etykiety opisują zużycie wody i energii elektrycznej przez dane urządzenie, zanieczyszczenie środowiska w czasie produkcji i późniejszego rozkładu. Na podstawie tych danych konsument może wybrać produkt mniej szkodliwy oraz ocenić, czy kupując dane urządzenie będzie mógł obniżyć wydatki na energię elektryczną w swoim gospodarstwie domowym.

Czytaj całość
 

.

Magazyn "Quality News" jest jednym z niewielu na polskim rynku pism o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie systemów jakościowych, gospodarczych programów promocji jakości oraz przedsięwzięć rządowych i biznesowych preferujących jakość, bezpieczeństwo i ekologię.

Kalendarium imprez targowych

Archiwum

Numer 27
27_2014.jpg


Numer 25
25_2013.jpg


Numer 23
3-4_2010.jpg


Numer 21
3-4_2010.jpg


Numer 19
3-4_2010.jpg


Numer 18
2/09

Numer 16-17
2/09

Numer 14-15
2/09

Numer 13
2/09

Numer 12
1/07

Numer 11
1/07

PatronatUrzędy Marszałkowskie